Disseny i promoció web posicionament als cercadors

[ Disseny web 
[ Estudi gràfic 
[ Optimització i usabilitat 
[ Comunicació 
[ Promoció Web 
[ Posicionament als cercadors 
¬ Com no fer la promoció web :
      1. Tècniques perilloses 
      2.  Metatags 
      3.  En la direcció oposada 
      4.  Mètodes clàssics 
[ Anàlisi de Webs 
[ Assessoria Jurídica 
[ Assessoria Internet 
[ Contacte 
[ La Porta  ·el nostre portal·
[ Mapa del web 

 Nitium Promoció web >  Com no fer la Promoció web 

Com NO s'ha de promocionar una web

Si tens una web no lucrativa, i ja has visitat un munt de webs sobre "promoció web", aquesta et pot ser de gran utilitat. Per webs amb altres finalitats sempre serà millor comptar amb assessorament professional i estudiar en cada cas com s'ha de promocionar una web.

    El resum és ràpid:
  1. No s'ha d'enredar als cercadors
  2. No s'ha d'enredar als visitants
  3. No s'ha de fer spam
  4. No s'han de llençar els diners

Quan parlem de cercadors ens referim als més utilitzats (Google, Alltheweb, Altavista, Direct Hit, Inktomi).

Algunes de les tàctiques actuals de promoció de webs poden surtir cares i poc rendibles, es tracti d'una inversió feta amb temps o amb diners. En aquesta plana volem donar un quants consells sobre algunes de les tècniques poc rendibles, desfassades, o poc útils. Si no saps a que ens referim quan parlem d'aquests mètodes, pots estar tranquil, es tracta de NO fer-los servir. Principalment s'ha de vigilar alguns mètodes per al posicionament als cercadors, que si be alguns antigament funcionaven bé, avui poden provocar efectes totalment contraris. Tant és així, que recomanem a tots els dissenyadors-web una bona lectura, sobretot quan es fa referència a tags 'perillosos'. Cada cercador funciona diferent, aquí només pretenem donar una visió generalitzada.

Les webs sobre promoció de webs

Sempre és saludable posar en dubte el que es diu a les webs sobre promoció de webs. No perquè no n'hi hagi de bones, sinó perquè no és fàcil distingir quines en són, i abunden les de poca qualitat. I el que és pitjor, es barregen bons mètodes amb alguns de dolents i que poden ser molt perniciosos. Hem trobat moltes que parlen de com s'ha de promocionar una web, i no n'hem trobat que parlin del que no s'ha de fer, per això aquesta.

Algunes de les tàctiques poden ser perilloses, poc ètiques -creant una imatge negativa-, o amb una relació cost/visita molt alta, o simplement poc útils o ineficaces.

 <anterior    inici   1. tècniques perilloses > 
 Contacte · Disseny · Promoció · Posicionament cercadors · Assessoria Jurídica · Anàlisi de webs · Mapa del Web 
www.nitium.com     ·    e-mail:    ·     telèfon: 680 904 562 · Barcelona · 972 727 197 · Queralbs (Girona)